Aktualijos

Popiežius Pranciškus ragina Bažnyčią kelionei į Sinodinį kelią. Tai parapijos žmonėms susitikimo, dialogo, išklausymo, mąstymo ir malonės laikas. Susitikimai rengiami vieną kartą per mėnesį. Valandos trukmės susitikime kalbėsime kaip aktyvūs Bažnyčios nariai, gyva bendruomenė, siekianti atsinaujinti ir gyventi su Jėzaus žinia šiandienos pasaulyje.

SEKMADIENĮ, gegužės 15 d., BIRŠTONO PARAPIJOS CARITAS BENDRUOMENĖS NAMUOSE

13.00 val. susitikimo tema: „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“

„Jėzaus mokiniams vakar, šiandien ir visada vienintelė valdžia yra tarnavimo
valdžia, vienintelė galia – kryžiaus galia pagal Mokytojo žodžius.“ (Popiežius
Pranciškus)
Klausimai:

  1. Ko reikia, kad Bažnyčia būtų autoritetas šių dienų krikščionims ir kitiems žmonėms
    – „pasauliui“?
  2. Kaip valdoma mūsų vietinė Bažnyčia? Kaip skatinamas komandinis darbas ir
    bendra tikinčiųjų atsakomybė?
  3. Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti?

Norisi mums visiems palinkėti negailėti nei jėgų, nei laiko vardan bažnyčios bendruomenės gyvumo, kalbėjimo ir išgirdimo, vardan ramybės ir rūpinimosi vieni kitais. Klebonas mons. Jonas Dalinevičius

Sinodinio kelio dalyvio malda:

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu. Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti. Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.
Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius. Amen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Sinodo-paveikslelis-1024x949.jpg

.