SVEIKI!

Sveiki, brangūs broliai ir seserys

Mes džiaugiamės, kad svečiuojatės Birštono parapijos svetainėje. Ši parapijos svetainė siekia jums padėti jaustis parapijoje tarsi savo namuose. Kviečiame pasižvalgyti kaip meldžiamės, kuo gyvename ir stipriname vieni kitus. Meilė ir tikėjimas Viešpačiu, tarnystė ir gailestingumo darbai yra priežastis, kodėl mes esame čia ir jus kviečiame aktyviau įsijungti į parapijos gyvenimą.

Mūrinė bažnyčia pastatyta prieš 110 metų, tačiau jau prieš tris šimtus metų buvusioje sakralioje medinėje erdvėje įvairių kartų žmonės rinkdavosi garbinti ir aukoti čia savo kasdienybę. Šiuo metu parapija vienija apie 400 šeimų. Kasmet vaikai ir jaunimas yra ruošiami sakramentams. Krikštijami naujais Bažnyčios nariais ne tik Birštono parapijoje gyvenantys, bet ir sugrįžtančiųjų vaikų ir anūkų atžalos. Santuokos sakramentui renkasi jaunuoliai Birštoną dėl parapijos jaukumo ir nuostabios Nemuno krantų aplinkos.

Tegul tikėjimo kelionė, prasidėjusi ar turėjusi savo vietą Birštone, šventojo Antano Paduviečio globojama veda jus gyvenimo kelyje!

Su Kristaus ramybe,

Monsinjoras Jonas Dalinevičius