Mielieji

„O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas.“ (1 Kor 15, 14)

Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra krikščionybės širdis, mūsų tikėjimo pagrindas ir centras, galinga mūsų įsitikinimo paskata, stiprus vėjas, kuris nubloškia visas baimes ir netikrumus, visas abejones ir visus žmogiškuosius apskaičiavimus.

Linkiu Jums ir Jūsų namams gaivaus Velykų vilties vėjo, kviečiančio burtis apie mus stiprinančią širdį.

Su pagarba Jūsų dekanas ir klebonas mons. J. Dalinevičius

.