ATGAILA

Susitaikymo sakramentas teikiamas prieš Šv. Mišias, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu. Tai tarsi trys žingsniai į naują pradžią.

I. Atsivertimas ir atgaila. Išpažintis yra kvietimas rimtai bei atvirai pažvelgti į savo gyvenimą ir pradėti jį iš naujo. Kur aš esu savo gyvenime, savo santykiuose su Dievu, savo sutuoktiniu, tėvais, draugais, kolegomis, kaimynais… Ir su savimi? Svarbu permąstyti savo gyvenimą ir norėti savo gyvenimą iš naujo nukreipti į Dievą, patobulinti ar atkurti savo santykį su Dievu, su žmonėmis ir pačiu savimi.

II. Gailestis ir prisipažinimas. Atvirai pažvelgęs į savo gyvenimą, randu jame ne vieną savo klaidą, silpnybę ar kaltę, nesuteiktą pagalbą, išsakytą melą. Per išpažintį atvirai žvelgdamas į tai, kas mane slegia, dėl ko gailiuosi, patikiu Dievui, žinodamas, kad jis priims mane su visu mano netobulumu ir suteiks man atleidimą bei sutaikinimą.

III. Atleidimas ir nauja pradžia. Išpažintyje Dievas su meile žvelgia į mane. Jis dovanoja man atleidimą, leidžiantį man atsitiesti, išlaisvinantį ir gydantį mane. Jis suteikia man naujos pradžios galimybę!

Klausykla. A. Karaliaus dirbtuvės. Suvalkai. XX a. I p.

Klausykla – tai įrenginys bažnyčioje individualiai išpažinčiai. Medinis krėslas dvasininkui, iš visų pusių aptvertas, tik iš priekio dažniausiai turintis pusės žmogaus ūgio aukštumo dureles ir grotuotus langelius šonuose, prie kurių tikintieji klūpodami atlieka išpažintį. Naudojamas nuo XVI a., po Tridento Susirinkimo. Ši klausykla yra neogotikinės stililiaus, gausiai išpuošta drožiniais.