ATGAILA

Linkiu jums drąsos! Drąsa – tai gyvenimo stuburas. Įgiję jos, galime tikėtis laimės, džiaugsmo, ramybės. Gyvenimas gniuždo, gyvenimas atneša daug debesuotų dienų. Ištverti gali padėti tik drąsa. Gal teko eiti į slidų kalną? Pradėk bijoti, svyruoti – tuoj čiuoši atgal. Eik tvirtai, nesidairydamas, ir užkopsi nepargriuvęs. Gyvenimas – slidus kalnas… Kokia gi drąsa mes turime pasižymėti? Turbūt pirmiausia – drąsa pripažinti savo ydas ir sopulius, pasiryžimu juos nugalėti.  (Tėvas Stanislovas)

Trys žingsniai į naują pradžią

Pirmasis žingsnis: atsivertimas ir atgaila. Išpažintis yra kvietimas rimtai bei atvirai pažvelgti į savo gyvenimą ir pradėti jį iš naujo. Kur aš esu savo gyvenime, savo santykiuose su Dievu, savo sutuoktiniu, tėvais, draugais, kolegomis, kaimynais… Ir su savimi? Svarbu permąstyti savo gyvenimą ir norėti savo gyvenimą iš naujo nukreipti į Dievą, patobulinti ar atkurti savo santykį su Dievu, su žmonėmis ir pačiu savimi.

Antrasis žingsnis: gailestis ir prisipažinimas. Atvirai pažvelgęs į savo gyvenimą, randu jame ne vieną savo klaidą, silpnybę ar kaltę, nesuteiktą pagalbą, išsakytą melą. Per išpažintį atvirai žvelgdamas į tai, kas mane slegia, dėl ko gailiuosi, patikiu Dievui, žinodamas, kad jis priims mane su visu mano netobulumu ir suteiks man atleidimą bei sutaikinimą.

Trečiasis žingsnis: atleidimas ir nauja pradžia. Išpažintyje Dievas su meile žvelgia į mane. Jis dovanoja man atleidimą, leidžiantį man atsitiesti, išlaisvinantį ir gydantį mane. Jis suteikia man naujos pradžios galimybę!

Mūsų parapijoje Susitaikymo sakramentas teikiamas prieš Šv. Mišias, taip pat asmeniškai susitarus su kunigu.