Birštono parapija dalyvavo Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo atlaiduose Pivašiūnų šventovėje

Birštono parapijos tikintieji drauge su klebonu mons. J. Dalinevičiumi meldėsi ir dalyvavo liturgijoje Pivašiūnų garsiuose Žolinių atlaiduose, kurie trunka oktavą. Organizuotai vyktome keletą dienų dalyvauti šv. Mišiose Carito ir Gyvojo Rožinio draugijų dienomis. Birštono bažnyčios klebonas dekanas J. Dalinevičius bei parapijos ansamblis, skaitovės 2019 m. rugpjūčio 21 d. dalyvavome votyvos ir sumos šv. Mišių liturgijoje, kurias transliavo Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo vyskupai A. Jurevičius ir J. Ivanauskas bei gausus būrys kunigų.