BIRŠTONO SAKRALINIS MUZIEJUS

Sakralinio muziejaus ekspozicija pasakoja apie Katalikų bažnyčios Lietuvoje veiklą ir kultūrą, liudija tikėjimą ir drąsią laikyseną palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Gausi krikščioniškojo meno ekspozicija. Unikalūs eksponatai: palaimintojo T. Matulionio rožinis iš duonos, Mordovijos įkalinime naudotas šv. Mišių aukai pasidirbintas sienos kryželis, ranka rašyta palaimintojo Teofiliaus maldaknygė, mažiausia spausdinta Biblija  ir kt. Muziejininkai veda ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus, kitus renginius. Muziejaus paslaugos užsakomos iš anksto. Tel. (8319) 65699. Daugiau informacijos ieškokite muziejaus svetainėje: www.sakralinis.lt

Nuotraukose: Birštono sakralinio muziejaus įkūrėjas mons. J. Dalinevičius, muziejininė D. Valatkienė, muziejaus vedėja dr. R. Zajančkauskienė, JE vyskupas J. Ivanauskas, Birštono sav. merė N. Dirginčienė, darbuotoja J. Kliucevičienė, kun. A. Babonas. Vyskupo padėka ir Beatifikacijos medalio įteikimas muziejaus darbuotojoms už darbą, renkant dokumentus ir vykdant sklaidą apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. 2018 m.  birželio mėn.