CARITAS

Birštono parapijos Caritas įkurtas 1989 metais. Tai vienas pirmųjų Caritas organizacijų Lietuvoje. Šiemet švenčiantis 30 metų sukaktį.

Aktyvia savanoriška veikla telkiama Birštono bendruomenė prasmingiems darbams, kuriais siekiame, kad kiekvienam būtų gera gyventi Birštone, kad jis taptų dvasingumo šaltinis visiems atvykusiems. Monsinjoras Jonas Dalinevičius yra Birštono parapijos Caritas pirmininkas, reikalų vedėja yra Vilma Burbienė. Birštono parapijos Caritas vienija keturias dešimtis parapijos tikinčiųjų.

Birštone parapijos Caritas bendruomenės namų įkūrimas įvyko 2006 m. birželio 11 d. Projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija, Birštono savivaldybė, Vokietijos Lecko miesto savivaldybė.

Birštono parapijos Carito įvykdyti projektai:

„Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Birštono parapijos Caritas ir kitų regiono NVO institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviam socialinių problemų sprendimui ir sociokultūrinių paslaugų teikimui“.

Svečių namų renovacijos projektas, 2 etapai, projektą finansavo Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimas „Renovabis“.

„Autobusas Birštono bendruomenei“, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Birštono savivaldybė, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija, Birštono parapijos Caritas.

Liftas Birštono parapijos Caritas bendruomenės namams, projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija.

„Birštono parapijos Carito gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamas socialines paslaugas rizikos grupėms bei pasirengti teikti naujas sociokultūrines paslaugas“, projektą finansavo nevyriausybinių organizacijų fondas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.

„Medinės Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso pritaikymas viešajam naudojimui“, projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir valstybės biudžeto lėšos iš specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.