CARITAS

Birštono parapijos Caritas įkurtas 1989 metais. Tai viena pirmųjų Caritas organizacijų Lietuvoje. Aktyviai savanoriškai veiklai telkiama per keturiasdešimt Birštono bendruomenės tikinčių žmonių. Prasmingais darbais siekiama padėti kiekvienam žmogui, iškilus sunkumams. Monsinjoras Jonas Dalinevičius – Birštono parapijos Caritas pirmininkas, reikalų vedėja yra Vilma Burbienė. Atvėrus Birštono parapijos Caritas bendruomenės namus 2006 m. birželio 11 d. palengvėjo įvairių darbų koordinavimas. Namų statybą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija, Birštono savivaldybė, Vokietijos Lecko miesto savivaldybė. Vėliau įrengtas liftas Birštono parapijos Caritas bendruomenės namuose. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija.

Birštono parapijos Carito įvykdyti projektai:

„Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Birštono parapijos Caritas ir kitų regiono NVO institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviam socialinių problemų sprendimui ir sociokultūrinių paslaugų teikimui“. Svečių namų renovacijos projektas, 2 etapai, projektą finansavo Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimas „Renovabis“. Įsigytas 40 vietų autobusas Birštono bendruomenei, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Birštono savivaldybė, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija, Birštono parapijos Caritas.

Projektą „Birštono parapijos Carito gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamas socialines paslaugas rizikos grupėms bei pasirengti teikti naujas sociokultūrines paslaugas“, finansavo nevyriausybinių organizacijų fondas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.

Įvykdytas 2011 m. didelės apimties projektas „Medinės Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso pritaikymas viešajam naudojimui“. Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir valstybės biudžeto lėšos iš specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.