DVASININKAI

Klebonas dekanas monsinjoras  Jonas DALINEVIČIUS

1963 02 05*1992 01 01*1992 09 04
Birutės g. 12a, 59217 Birštonas, tel. 8 319 56250; mob. + 370 699 97 011; El. paštas: jdalinevičius@gmail.com