DVASININKAI

Klebonas dekanas monsinjoras  Jonas DALINEVIČIUS
1963 02 05*1992 01 01*1992 09 04
Birutės g. 12a, 59217 Birštonas, tel. 8 319 56250; mob. + 370 699 97 011         El. paštas: jdalinevicius@gmail.com
A†A teol. lic. kun. Alfonsas BABONAS
1927 09 06 *1962 12 22 *2010 02 26 2019 09 21
Kunigo Alfonso Babono mirties metinių šv. Mišios bus aukojamos
2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienį, 12.00 val.