EUCHARISTIJA

-tai graikiškos kilmės žodis reiškiantis dėkojimą. Dėkojame už Jo darbus pasaulio ir mūsų asmeninėje istorijoje. Tai tikroji Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo auka, kurią Jis įsteigė. Tai vienybės ženklas, meilės ryšys, Velykų puota, per kurią priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir suteikiamas amžinojo gyvenimo laidas.

Eucharistija yra susitikimas su Jėzumi. Jėzus sako, kad Jis yra Gyvybės duona, tikroji Duona, nužengusi iš dangaus. Ji duota iš Tėvo ir duoda amžinąjį gyvenimą. Jis nuolat kartoja, kad mokiniai turi valgyti Jo Kūną ir gerti Jo Kraują.
Nesugebame paaiškinti Eucharistijos, nes tai slėpinys ir stebuklas. Tai nepasiekiama protui, bet ne tikėjimui ir širdžiai. Ne jausmai lemia Kristaus buvimą Eucharistijoje, o Šventosios Dvasios galia, veikianti per įšventintą kunigą. Kristus dėl mūsų yra Eucharistijoje. Galiu visiškai nieko nejausti, bet Jis vis tiek ten yra ir myli mane.  Jėzus kentėjo, paaukojo save tik kartą, kad būtų nuplautos visų nuodėmės ir atneštų atpirkimą visam pasauliui, visiems visų laikų žmonėms. Tą vienkartinę auką mes kasdien išgyvename per didįjį Mišių stebuklą.  

Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai ruošiami priimti Pirmąją Komuniją nuo spalio iki gegužės mėnesio. Pasirengimas vyksta Caritas bendruomenės namuose. Trumpą katekizmą skaitykite čia. Tiems, kurie nori daugiau žinoti, prašome – Katalikų Bažnyčios katekizmas.

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje 2020 m. birželio 28 d. vyko I Komunijos šventė.

Katechezės tėveliams internete. Nuoroda čia.