EUCHARISTIJA

Tai graikiškos kilmės žodis reiškiantis dėkojimą. Dėkojame už Dievo darbus pasaulio ir mūsų asmeninėje istorijoje. Tai tikroji Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo auka, kurią Jis įsteigė. Tai vienybės ženklas, meilės ryšys, Velykų puota, per kurią priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir suteikiamas amžinojo gyvenimo laidas.

Eucharistija yra susitikimas su Jėzumi. Jėzus sako, kad Jis yra Gyvybės duona, tikroji Duona, nužengusi iš dangaus. Ji duota iš Tėvo ir duoda amžinąjį gyvenimą. Jis nuolat kartoja, kad mokiniai turi valgyti Jo Kūną ir gerti Jo Kraują.

Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai ruošiami priimti Pirmąją Komuniją nuo spalio iki gegužės mėnesio. Pasirengimas vyksta Caritas bendruomenės namuose.

Trumpą katekizmą skaitykite čia. Tiems, kurie nori daugiau žinoti, prašome – Katalikų Bažnyčios katekizmas yra prieinamas internete. Katalikų katechezės Tarnyba kanale Youtube patalpino paskaitas, kurias veda religijos pedagogikos daktaras doc. Artūras Lukoševičius. Prašome žiūrėti: Nuoroda čia.