ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

  • Birštono parapijos Caritas bendruomenės namų įkūrimas, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija, Birštono savivaldybė, Vokietijos Lecko miesto savivaldybė.
  • Svečių namų renovacijos projektas, 2 etapai, projektą finansavo Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimas „Renovabis“.
  • „Autobusas Birštono bendruomenei“, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Birštono savivaldybė, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija, Birštono parapijos Caritas.
  • Liftas Birštono parapijos Caritas bendruomenės namams, projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija.
  • „Birštono parapijos Carito gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamas socialines paslaugas rizikos grupėms bei pasirengti teikti naujas sociokultūrines paslaugas“, projektą finansavo nevyriausybinių organizacijų fondas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.
  • „Medinės Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso pritaikymas viešajam naudojimui“, projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir valstybės biudžeto lėšos iš specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.
  • Birštono parapijos Carito įvykdyti projektai: „Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Birštono parapijos Caritas ir kitų regiono NVO institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviam socialinių problemų sprendimui ir sociokultūrinių paslaugų teikimui“.