KRIKŠTAS

Krikšto sakramentu žmogus nepakrikštytasis asmuo vandens išliejimu ant jo galvos gauna krikšto malonę, panardinamas Kristaus mirtyje ir prisikelia su juo kaip “naujas kūrinys” (2 Kor 5, 17), tapdamas “šviesos vaiku” (Ef 5, 8). Bažnyčia krikštija kūdikius todėl, nes jie gimsta su gimtąja nuodėme ir juos reikia išlaisvinti iš piktojo galios bei įvesti į Dievo vaikų laisvės karalystę.

Jėzus skelbia: “Aš esu (…) gyvenimas” ir “Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenima”. Tačiau kokį gyvenimą? Jėzaus ketinimai buvo aiškūs: paties Dievo gyvenimą, kuris viršija visus įmanomus žmogaus širdies troškimus. Faktas tas, kad per Krikšto malonę visi mes esame Dievo vaikai. (Šv. Jonas Paulius II)

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti iš anksto bent prieš savaitę.

Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas

Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai Krikštui rengiami nuo spalio mėnesio.

Kas gali būti krikšto tėvais?

Tik katalikai; ne jaunesni negu 16 metų; jei yra susituokę, jie turi būti susituokę bažnyčioje; reikia, kad būtų priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Krikšto apeigoms turėkite: krikšto žvakę; baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais). Suaugusiųjų krikštas mūsų parapijoje dėl suaugusiojo pasirengimo Krikšto sakramentui reikia kreiptis į kleboną.