KRIKŠTAS

Krikšto sakramentu žmogus nepakrikštytasis asmuo vandens išliejimu ant jo galvos gauna krikšto malonę, panardinamas Kristaus mirtyje ir prisikelia su juo kaip “naujas kūrinys” (2 Kor 5, 17), tapdamas “šviesos vaiku” (Ef 5, 8). Bažnyčia krikštija kūdikius todėl, nes jie gimsta su gimtąja nuodėme ir juos reikia išlaisvinti iš piktojo galios bei įvesti į Dievo vaikų laisvės karalystę. Jėzus skelbia: “Aš esu (…) gyvenimas” ir “Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą”. Tačiau kokį gyvenimą? Jėzaus ketinimai buvo aiškūs: paties Dievo gyvenimą, kuris viršija visus įmanomus žmogaus širdies troškimus. Per Krikšto malonę visi mes esame Dievo vaikai. (Šv. Jonas Paulius II)

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas. Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti iš anksto bent prieš savaitę. Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas.  Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai Krikštui rengiami nuo spalio mėnesio. Krikšto tėvais gali būti tik katalikai, ne jaunesni negu 16 metų. Jeigu tai vedę žmonės, jie turi būti susituokę bažnyčioje, priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Krikšto apeigoms turėkite: krikšto žvakę, baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais). Dėl suaugusiojo pasirengimo Krikšto sakramentui reikia kreiptis į kleboną.