LIGONIŲ PATEPIMAS

Ligonių patepimo sakramentas perteikia gydantį, išganantį Dievo veikimą ir ligos ištiktam žmogui liudija Dievo artumą ir palankumą. Ligonių patepimo sakramento poveikis yra gydantis ta prasme, kad jungiamės su kenčiančiu Kristumi, dalyvaujame Jo kančioje, o kartu ir Jo prisikėlime. Tos pačios ligos metu sakramentas gali būti pakartotas ligai pasunkėjus. Tinka priimti Ligonių patepimą ir prieš sunkią operaciją. Taip turi elgtis ir pagyvenę asmenys jų jėgoms silpstant. (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1515)

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu. Labai svarbu kviesti kunigą tada, kai ligonis dar gali kalbėti ir yra sąmoningas, bei geba priimti Šv. Komuniją (Viatiką), o ne laukti tos akimirkos, kai žmogus jau merdi.

Namuose laukiant kunigo, kuris sergančiam Jūsų šeimos nariui suteiks Ligonių patepimo sakramentą, reikia pasiruošti:
• stalą užtiesti balta staltiese;
• ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
• paruošti stiklinę vandens bei valg. šaukštą (nes jeigu ligoniui sunku nuryti Šv. Komuniją, galima duoti truputį atsigerti);
• ant lėkštelės padėti gabalėlį vatos.

Paskutinį mėnesio  penktadienį Prienų ligoninės koplyčioje ir kas antrą ketvirtadienį Prienų globos namuose kunigas aukoja Šv. Mišias ir norintiems suteikia Ligonių patepimo sakramentą.