LIGONIŲ PATEPIMAS

Ligonių patepimo sakramentas perteikia gydantį, išganantį Dievo veikimą, tai yra liudija ligos ištiktam žmogui Dievo artumą ir palankumą. Nuodėmė griauna, o Dievo veikimas – atkuria ir gydo.

Ligonių patepimo sakramento poveikis yra gydantis ir ta prasme, kad jungiamės su kenčiančiu Kristumi, dalyvaujame Jo kančioje, o kartu ir Jo prisikėlime. Taip mums yra atskleidžiama, kad ne ligai ir kančiai priklauso paskutinis žodis, o išganančiajai malonei. Priešingu atveju neliktų nieko daugiau – tik pasiduoti nusiminimui, depresijai.

Atitinkamai šio sakramento poveikis neapsiriboja dvasine siela, bet veikia visą žmogų, taip pat ir jo kūną. Neretai būna taip, kad jį priėmus nepagerėja sveikata, tačiau ir šiuo atveju sakramento veikimas neapsiriboja vien dvasine plotme. Jis leidžia naujai pažvelgti į ligą, įvertinti ją tikėjimo šviesoje ir jungtis su kenčiančiu Kristumi. Padeda išgyventi ligą kitaip, suvokti jos prasmę.

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu.

Paskutinį mėnesio  penktadienį Prienų ligoninės koplyčioje ir kas antrą ketvirtadienį Prienų globos namuose kunigas aukoja Šv. Mišias ir norintiems suteikia Ligonių patepimo sakramentą.

„Jeigu ligonis, gavęs patepimą, pasveiksta, gali vėl gauti ši sakramentą, iš naujo vėl susirgęs. Tos pačios ligos metu sakramentas gali būti pakartotas ligai pasunkėjus. Tinka priimti Ligonių patepimą ir prieš sunkią operaciją. Taip turi elgtis ir pagyvenę asmenys jų jėgoms silpstant“. (Iš Katalikų Bažnyčios katekizmo, 1515)