LIGONIŲ PATEPIMAS

Ligonių patepimo sakramentas perteikia gydantį, išganantį Dievo veikimą ir ligos ištiktam žmogui liudija Dievo artumą ir palankumą. Ligonių patepimo sakramento poveikis yra gydantis ta prasme, kad jungiamės su kenčiančiu Kristumi, dalyvaujame Jo kančioje, o kartu ir Jo prisikėlime. Taip mums yra atskleidžiama, kad ne ligai ar kančiai priklauso paskutinis žodis, o išganančiajai malonei. Šio sakramento poveikis neapsiriboja dvasine siela, bet veikia visą žmogaus kūną. Jeigu ligonis, gavęs patepimą, pasveiksta, gali vėl gauti ši sakramentą, iš naujo vėl susirgęs. Tos pačios ligos metu sakramentas gali būti pakartotas ligai pasunkėjus. Tinka priimti Ligonių patepimą ir prieš sunkią operaciją. Taip turi elgtis ir pagyvenę asmenys jų jėgoms silpstant. (Iš Katalikų Bažnyčios katekizmo, 1515)

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu.

Paskutinį mėnesio  penktadienį Prienų ligoninės koplyčioje ir kas antrą ketvirtadienį Prienų globos namuose kunigas aukoja Šv. Mišias ir norintiems suteikia Ligonių patepimo sakramentą.