GALERIJA

Birštono bažnyčios 2020 m. Prakartėlė, besisukanti.

Nauja 2020 m! Besisukanti kabanti Prakartėlė, konsekruotas naujas altorius su palaimintojo T. Matulionio relikvija, pašventinti kanoniniai Gailestingojo Jėzaus, pal. Teofiliaus Matulionio, pal. Jurgio Matulaičio, pal. Mykolo Giedraičio paveikslai. Bendruomenė aktyviai dalyvauja šv. Mišiose, padedami ekranuose esančių liturgijos tekstų.

Paklausykite, kaip skamba Liudo Mikalausko atliekama giesmė. Prisiminti kviečia vasaros festivalio garsus, kurie kasmet kviečia liepos šeštadieniais.

2015 m. Romos Grigaliaus universiteto (Italija) studentų ekskursija muziejuje, šv. Misiose buvo meldziamasi vysk. T. Matulionio paskelbimo palaimintuoju.
Sutvirtinimo sakramentas. 2019 m.
Birštono sakralinio muziejaus 10-ojo jubiliejaus šv. Mišios. Vysk. A. Jurevičius, vysk. emeritas J. Matulaitis, mons. J. Dalinevičius
Birštono sakralinio muziejaus svečiai-Lietuvos vyskupai ir svečiai iš Latvijos ir Baltarusijos.
Kun. A. Jurevičius, vysk. J. Matulaitis, mons. V. Sudavičius, s. V. Plečkaitytė, mons. J. Dalinevičius.
Naujojo altoriaus konsekracijos metu. 2020 m.
Gyvojo Rožinio draugijos narės po paskaitos su mons. Jonu Dalinevičiumi ir kun. Mariumi Talučiu.
Išvyka į Guronių Rožinio slėpinių parką kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje.
Vyskupo J. Ivanausko padėkos Birštono sakralinio muziejaus kolektyvui. 2018 m.
Prelatas prof. hab. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas svečias Birštono bažnyčios 100- mečio šventėje.
Renginio, skirto kun.A. Lipniūno atminimui, parapijos Caritas bendruomenės namuose akimirka.
Išvyka į pal. T. Matulionio tėviškę Kudoriškio viekiemyje, Alantoje.