PARAMA

„Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji (našlė Šventovėje) iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius”. Našlės skatikas šiandien mus moko, kad turtas ir kitos žemiškosios gėrybės yra tik priemonės, kad galėtume žmoniškai gyventi. Bet jos neturi mūsų atitraukti nuo tikslo. Vien tik priemonės niekada nepatenkins Dievo ieškančio ir pas Dievą keliaujančio žmogaus. Tikintis žmogus turi vargdienio dvasią, kas reiškia – nesvarbu, kiek turi – daug ar mažai, svarbu, kur tavo širdis.

Naujiena – Birštono bažnyčioje veikia kortelių skaitytuvas, kuris bekontakčiu būdu leis jums paremti Katalikų Bažnyčią. Vienas prilietimas prie įrenginio yra 5 Eur. auka. Taip užtikrinama galimybė aukoti, nenaudojant grynųjų pinigų.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 % praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra. Paramą galima pervesti elektroniniu būdu, užpildant prašymo formą FR0512 valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimo puslapyje.

Gavėjas: Birštono šv. Antano Paduviečio parapija
Sąskaita: LT227181600000700537
Adresas: Birutės g. 14, LT-59217 Birštonas
Įmonės kodas: 190852413
Vadovas: klebonas mons. Jonas Dalinevičius