PARAMA

Aukodami Birštono katalikų bendruomenei, galėsite paremti bažnyčios vitražų, altoriaus ir sedes remontą, įvairius parapijoje vyksiančius renginius, remti karitatyvinę veiklą. Kristus Kalno pamoksle skelbė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė”. Kad turėtum vargdienio dvasią, nesvarbu, kiek turi – daug ar mažai, svarbu, kur tavo širdis.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis gali paskirti pasirinktai organizacijai elektroniniu būdu, užpildydamas prašymo formą FR0512 valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimo puslapyje.

Rekvizitai:

Gavėjas: Birštono šv. Antano Paduviečio parapija
Sąskaita: LT227181600000700537
Adresas: Birutės g. 14, LT-59217 Birštonas
Įmonės kodas: 190852413
Vadovas: klebonas mons. Jonas Dalinevičius

Atnaujinti bažnyčios vitražai. 2020m.
Naujas altorius, pultas, sedes. 2020 m.
Įsigyta programinė ir techninė įranga bendruomenės aktyviam įsijungimui liturgijoje.
Atnaujintas bažnyčios interjero apšvietimas.