PARAPIJOS CHORAI

„Šventa giesmė, sujungta su žodžiais, yra būtina arba neatskirtina iškilmingosios liturgijos dalis.“ Vatikano II Susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum concilium, 112.

Bažnytiniam giedojimui, kad jis būų geras, anot prel. A. Jakšto, reikia trijų dalykų: 1) gražių giesmės žodžių, 2) dailių melodijų, 3) gero išpildymo. Abiem pirmiems dalykams patenkinti reikia gero Giesmyno. Trečiuoju dalyku, priklausančiu nuo pačių giedotojų, manome, jie pasirūpins patys. Duok, Dieve, kad giedotojų atsirastų kiekvienoje parapijoje kuo daugiausia.

Norintys įsilieti į giedojimo tarnystę gali jungtis prie parapijos Sumos choro. Vadovas ir vargonininkas Mindaugas Čiukšys.

Jaunimo choras ir moterų ansamblis gieda trečiadienio vakaro šv. Mišiose ir sekmadienio Mišiose 10 val. Vadovė ir vargonininkė Inesa Sėmėnaitė Ramanauskienė.

Pivačiūnų Švč. M. Marijos Į Dangų Ėmimo atlaiduose Birštono parapijos klebonas su choru ir skaitovėmis. 2019-08-21.