PARAPIJOS CHORAI

Šventa giesmė, sujungta su žodžiais, yra būtina arba neatskirtina iškilmingosios liturgijos dalis. Bažnytiniam giedojimui, kad jis būų geras, anot prel. A. Jakšto, reikia trijų dalykų: 1) gražių giesmės žodžių, 2) dailių melodijų, 3) gero išpildymo. Abiem pirmiems dalykams patenkinti reikia gero Giesmyno. Trečias dalykas priklauso nuo pačių giedotojų. Duok, Dieve, kad giedotojų atsirastų kiekvienoje parapijoje kuo daugiausia.

Kviečiame įsilieti į giedojimo tarnystę, jungtis prie parapijos Sumos choro (vadovas Mindaugas Čiukšys) ir prie moterų ansamblio, kuris gieda trečiadienio vakarinėse ir sekmadienio 10 val. šv. Mišiose (vadovė Inesa Semėnaitė- Rutkauskienė).