SAKRAMENTAI

Bažnyčios sakramentai yra Jėzaus atperkamosios aukos ant kryžiaus vaisius. Jie skirstomi į įkrikščioninimo (Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija), gydymo (Atgaila ir Ligonių patepimas), tarnavimo bendrystei ir misijai (Šventimai ir Santuoka) sakramentus.

Suaugusieji (nuo 18 m.) Įkrikščioninimo (Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo) sakramentams ruošiami pagal Katechumenato programą.

Kviečiame registruotis Pirmosios Komunijos katechezėms. Pirmasis susitikimas įvyks rugsėjo 13 d. 10 val. Šv. Mišios, po to registracija Birštono Caritas bendruomenės namuose.

Kviečiame dalyvauti pasiruošime Sutvirtinimo sakramentui. Pirmasis susitikimas vyks spalio 3 d. 12 val. šv. Mišios, po jų registracija Birštono Caritas bendruomenės namuose.