SAKRAMENTAI

Bažnyčios sakramentai yra Jėzaus atperkamosios aukos ant kryžiaus vaisius. Jie skirstomi į įkrikščioninimo (Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija), gydymo (Atgaila ir Ligonių patepimas), tarnavimo bendrystei ir misijai (Šventimai ir Santuoka) sakramentus.


Dievas nėra tolima ir nepasiekiama būtybė, anoniminė bei tolima galybė, bet Tėvas, esantis tarp savo kūrinių, veikiantis meiliai ir galingai.

Jėzus skelbia, kad Dievo Karalystė prasideda su juo, per jo paties asmenį. Ši Išganymo dovana suteikia mums “nuteisinimą” per tikėjimo malonę ir Bažnyčios sakramentus. Ši malonė mus išlaisvina iš nuodėmės ir atveda prie bendravimo su Dievu. Iš čia kyla krikščioniškoji praktika, kuri yra didžiojo meilės įsakymo išpildymas.