SAKRAMENTAI

Dievas nėra tolima ir nepasiekiama būtybė, anoniminė bei tolima galybė, bet Tėvas, esantis tarp savo kūrinių, veikiantis meiliai ir galingai. Jėzus skelbia, kad Dievo Karalystė prasideda su juo, per jo paties asmenį. Per tikėjimo malonę ir Bažnyčios sakramentus žmogus išlaisvinamas iš nuodėmės ir ima bendrauti su Dievu. Iš čia kyla krikščioniškoji praktika, kuri yra didžiojo meilės įsakymo išpildymas. Bažnyčios sakramentai yra Jėzaus atperkamosios aukos ant kryžiaus vaisius.

Sakramentai yra įkrikščioninimo – Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija,

gydymo – Atgaila ir Ligonių patepimas,

tarnavimo bendrystei ir misijai – Šventimai ir Santuoka.