SANTUOKA

Dangaus negalima pradėti nuo dangaus, dangų mes turime pradėti žemėje. (…) Ten laukia tavęs tobula meilė, bet pradėk ją čia, savo šeimoj. Kitaip nebūsi jos vertas ir ten. Ko labiausiai reikia šiandien Lietuvai? Pagarbos vieni kitiems. Aš nesakau meilės, nes meilė be pagarbos – tuščias žodis. Pagarba – tai pirmasis ir tikras meilės ženklas.  (Kardinolas V. Sladkevičius)

Norintieji Priimti Santuokos sakramentą mūsų bažnyčioje, turi susitarti dėl vestuvių datos, ne vėliau kaip 3 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.

Kokių dokumentų reikia ?

  • Krikšto liudijimo (išduodamo bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas).
  • Dokumento, liudijančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvo stovio pažymos). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas.
  • Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas).
  • Pažymos iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus.

Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios raštinėje. Norintieji savarankiškai puošti Santuokos sakramento šventimo vietą, turi iš anksto susitarti su klebonu. Sužadėtinius nuoširdžiai raginame prieš santuoką švęsti Susitaikinimo sakramentą.

Popiežiaus Pranciškaus laiškas apie meilę šeimoje Amoris Laetitia.