Pamaldų tvarka

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais… Skaitykite daugiau.

  • Šv. Mišios aukojamos sekmadienį 10 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais, išskyrus pirmadienį, šv. Mišios – 20 val.
  • Kasdieniai Šventojo Rašto skaitiniai yra Liturginiame kalendoriuje čia.


Meldžiamės parapijoje Viešpaties Angelo maldą kasdien 12.00 val. Malda.

Prašome užtarimo parapijos globėjo šventojo Antano Paduviečio. Malda.

Kaišiadorių vyskupijos dangiškasis globėjas yra šventasis Juozapas. Malda

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

•    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

•    abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;

•    priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;

•    šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;

•    šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.


                                               Lietuvos vyskupų konferencijos informacija