Pamaldų tvarka

  • Birštono bažnyčioje 2023 m. sausio 4 d., 18.00 val. melsimės už Amžinos atminties Popiežių emeritą Benediktą XVI (1927-2022).

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sekmadienį ir švenčių metu: Votyva – 10.00 val. Suma – 12.00 val. Šiokiadieniais, išskyrus pirmadienį, šv. Mišios – 18.00 val.

Nemajūnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje šv. Mišios aukojamos sekmadienį 13.30 val.

Šv. Mišios aukotojų intencija pirmaisiais mėnesių :​ antradieniais meldžiamės prašydami šv. Antano užtarimo; trečiadieniais meldžiamės prašydami palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo; penktadieniais meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį; šeštadieniais meldžiamės, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Švč. Sakramento adoracija​ vyksta pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais 10 – 18 val.​

Prienų globos namų koplyčioje šv. Mišių laikas 16.00 val. kas antrą ketvirtadienį. Prienų ligoninės koplyčioje šv. Mišių laikas 15.00 val. paskutinį mėnesio penktadienį.

Tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį birželio 13 dienai. Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį liepos mėn. 16 dienai. Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį lapkričio mėn. 16 dienai. Rožinio pamaldos vyksta pirmąjį mėnesio sekmadienį 11.30 val., o Gavėnios metu šeštadienį 17.30 val. Šventojo Rašto skaitiniai yra Liturginiame kalendoriuje čia.


Meldžiamės parapijoje Viešpaties Angelo maldą kasdien 12.00 val. Malda.

Prašome užtarimo parapijos globėjo šventojo Antano Paduviečio. Malda.

Kaišiadorių vyskupijos dangiškasis globėjas yra šventasis Juozapas. Malda.