Pamaldų tvarka

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

Sekmadienį ir švenčių metu: Votyva – 10.00 val. Suma – 12.00 val.

Gegužinės pamaldos vyksta kasdien, išskyrus sekmadienį, 18.00 val.

Už mirusias motinas bus meldžiamasi balandžio 30 d. 18 val. šv. Mišiose. Rožinio malda 17.30 val.

Gegužės 1 d. , sekmadienį, Rožinio pamaldos vyks 11.30 val.

Nemaniūnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje šv. Mišios aukojamos sekmadienį 13.30 val.

Šv. Mišios aukotojų intencija pirmaisiais mėnesių ​ antradieniais 18 val. meldžiamės prašydami šv. Antano užtarimo; trečiadieniais 18 val. meldžiamės prašydami palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo; penktadieniais 18 val. meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį; šeštadieniais 18 val. meldžiamės, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Švč. Sakramento adoracija​ vyksta pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais 10 – 18 val.​

Prienų globos namų koplyčioje šv. Mišių laikas 16.00 val. kas antrą ketvirtadienį. Prienų ligoninės koplyčioje šv. Mišių laikas 15.00 val. paskutinį mėnesio penktadienį.

Tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį birželio 13 dienai. Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį liepos mėn. 16 dienai. Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį lapkričio mėn. 16 dienai. Rožinio pamaldos vyksta pirmąjį mėnesio sekmadienį 11.30 val., o Gavėnios metu šeštadienį 17.30 val. Šventojo Rašto skaitiniai yra Liturginiame kalendoriuje čia.

Birštono ir Nemaniūnų parapijų klebonas, Dekanas
monsinjoras JONAS DALINEVIČIUS

Meldžiamės parapijoje Viešpaties Angelo maldą kasdien 12.00 val. Malda.

Prašome užtarimo parapijos globėjo šventojo Antano Paduviečio. Malda.

Kaišiadorių vyskupijos dangiškasis globėjas yra šventasis Juozapas. Malda.