Pamaldų tvarka

Sekmadieniais ir šventadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 ir 12 val.

Šiokiadieniais, išskyrus pirmadienį, šv. Mišios – 18 val.

Kasdieniai Šventojo Rašto skaitiniai yra Liturginiame kalendoriuje čia.

Meldžiamės Viešpaties Angelo maldą 12.00 val. Malda.

Prašome užtarimo parapijos globėjo šventojo Antano Paduviečio. Malda.

Kaišiadorių vyskupijos dangiškasis globėjas yra šventasis Juozapas. Malda

Prienų globos namų koplyčioje šv. Mišių laikas 16.00 val. kas antrą ketvirtadienį. Prienų ligoninės koplyčioje šv. Mišių laikas 15.00 val. paskutinį mėnesio penktadienį.

Parapijos raštinė dirba nuo antradienio iki šeštadienio 17.00 – 19.00 val.

Tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį birželio 13 dienai. Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį liepos mėn. 16 dienai. Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai vyksta artimiausią sekmadienį lapkričio mėn. 16 dienai. Gavėnios metu Kryžiaus kelio pamaldos vyksta penktadienį 17.15 val. ir sekmadienį 11.15 val. Rožinio pamaldos vyksta pirmąjį mėnesio sekmadienį 11.30 val.
Vatikano radijo laidos lietuvių kalba čia.