SUTVIRTINIMAS

Tikėjimas tada turės vertės, kai mokės atlaikyti sunkiausius išbandymus.  Pabaltintas antkapis tėra jūsų tikėjimas, jeigu nesugeba atsispirti viso pasaulio šmeižtams. (Mahatma Gandhi)

Sakramentas dar vadinamas Patepimu krizma dėl to, kad esminė jo apeiga yra patepimas šventąja krizma (vyskupo pašventintu aliejaus ir balzamo mišiniu). Jis vadinamas Sutvirtinimu, nes juo patvirtinama ir sustiprinama Krikšto malonė. Sutvirtininamajam sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė ir sustiprinama sieloje Šventosios Dvasios dovanos, suteikiama ypatinga galia liudyti krikščionių tikėjimą.

Mūsų parapijoje galite pasiruošti priimti Sutvirtinimo sakramentą

Paaugliai nuo 15 metų ir suaaugusieji ruošiami priimti Sutvirtinimą nuo spalio iki gegužės mėnesio.

Ruošimasis Sutvirtinimui

Norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramento priėmimui bažnyčioje kreipkitės į kleboną arba į katechetą dėl smulkesnės informacijos. 

Sutvirtinimo globėjas ar globėja

Kadangi krikštas ir sutvirtinimas tarpusavyje susiję, Bažnyčios Kanonų teisė nurodo (žr. kan. 892), kad geriausia, jog sutvirtinimo globėju būtų krikštatėvis ar krikštamotė.

Krikštatėviai sutvirtinamajam turi būti tikėjimo liudytojai ir geri palydovai jo tikėjimo kelyje.

Sąlygos tapti sutvirtinimo globėju yra tos pačios, kaip ir norinčiam tapti krikštatėviu ar krikštamote: jis turi būti mažiausiai 16 metų amžiaus, priėmęs Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus Romos Katalikų Bažnyčioje.

Sutvirtinimo sakramento Birštone. Vyskupas J. Ivanauskas, diakonas G. Petkevičius, klebonas J. Dalinevičius. 2020 m. birželio 19 d.