SUTVIRTINIMAS

Sakramentas vadinamas Patepimu krizma, nes esminė jo apeiga yra patepimas. Sutvirtinimo sakramentas patvirtina ir sustiprina Krikšto malonę. Šio sakramento padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą, suteikia ypatingos galios liudyti krikščionių tikėjimą.

Šį sakramentą vienintelį kartą gali ir privalo priimti kiekvienas jau pakrikštytas asmuo, o kad tai būtų vaisinga, jis privalo būti malonės būvyje. Pirminis Sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas. Taip išreiškiamas sutvirtinamojo ryšys su Bažnyčia jo apaštališkuoju matmeniu.