ŠVENTIMAI

Šventimų sakramentas – tai graži Dievo ištikimybės išraiška mums. Per jį Viešpats teikia ir vykdo savo pranašišką mokymą šiems laikams. Kunigystė – tai dovana, paliečianti kiekvieną kataliką. Būtent per Šventimų sakramentą mes priimame Gyvybės duoną. Jo dėka taip pat priimame Ligonių patepimo ir Atgailos sakramentus. Būkime didžiai dėkingi Dievui, kuris iš meilės žmogui, Jo išsirinktiems vyrams dovanojo pašaukimo galią. 

Vertinkime šį sakramentą ir saugokimės dvasiškių vertinimo, venkime dalyvauti kalbose apie kunigą kaip atliekantį tam tikrą darbą. Girdėdami puolimus, kurie pasireiškia apkalbomis ir kritika, sudrauskime žmogų, nes taip prisidedame kuriant pagonišką ir materialistinę visuomenę. Tokioje visuomenėje jauni žmonės negalės priimti kunigystės pašaukimo sėklos, o užslopintas materializmo ir tėvų apatijos jaunimas negalės išgirsti pašaukimo. Taip ateityje sulauksime liūdnos ateities – gražias bažnyčias be sakramentinės kunigystės ir jų teikiamų malonių.

Kunigystės sakramentas apima tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonatą. Lietuvoje Kunigystės sakramentui rengiami vyrai Kauno ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijose.

Pirmosios Komunijos šventės akimirka.