Su šv. Kalėdomis!

Gerbiami Birštono dekanato žmonės !
Žiemos tamsa įtaigiai simbolizuoja dažnai sutemų apgaubta gyvenimo kelionę. Šių metų šventų Kalėdų šventė mums tampa išbandymu ir susitikimu su tamsa. Tačiau nėra tokios tamsos, pro kurią negalėtų prasiskverbti šviesos spindulys, kartą visiems laikams suspindėjęs Betliejuje. „Nebijokite! Štai skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas“ (Lk 2, 10-11).
Amžinasis Žodis savo įsikūnijimu gimdo viltį ir šviesą, primena, jog šviesa nugali tamsą. Tikėkime šiuo žodžiu ir jis taps kūnu, tuo, ko mes trokštame. Priimkime šį laiką kaip išbandymą gyvenimo ir tikėjimo kelionėje ir Jis duos mums palaimą.
Su šv. Kalėdomis!
Jūsų dekanas mons. Jonas Dalinevičius